Försäljning och utrustning

Vi marknadsför impregneringsanläggningar och industritvättar och har arbetat med de ledande inom branschen för metallimpregnering sedan 1973. De har sedan 60 år tillbaka utvecklat impregneringstekniken för poröst gods. Parallellt med forskning på området har företagen också tillverkat impregneringsutrustning, som tack vare sin höga kvalitet blivit känd världen över för låga underhållskostnader och mycket bra driftekonomi.

Med den nya generationens tätningsanläggningar sker impregneringsprocessen i en kammare, vilket spar utrymme, samtidigt som tekniken är mycket miljövänlig, då processvätskorna cirkulerar i ett helt slutet system.

Fördelar med den nya generationen:

Jämförelse av förbrukning mellan impregneringssystem:

Förbrukning Traditionellt System Återvinningssystem Återvinningssystem utan sköljvatten
Vatten 6.100 liter/vecka 1.900 liter/vecka 600 liter/vecka
Sköljvattentillsats Ingen 45 liter/vecka Ingen
Härdningsinhibitor 21 liter/vecka 15 liter/vecka 15 liter/vecka
Destruktion av förbrukat material Skölj- & Härdvatten (veckovis) Härdvatten (veckovis) Ingen
Kostnadsreferens för drift 100% - hög driftkostnad 80% - hög driftkostnad 40% - låg driftkostnad
Besparing 0 20% 60%

Exempel på impregneringens kemiska beständighet är:

Frostskyddsmedel, hydraulvätska, bensin, motorolja, bromsvätska, vatten, transmissionsvätska, flygbränsle, smörjfett, smörjolja, svavelsyra, kaustik soda, etylalkohol och trikloretylen.

För ytterligare information om tätningsprocessen och tätningsutrustning ber vi Er kontakta oss »

 

Frontmatade roterande tvättar för all typ av industriell verksamhet. Tvättarna lämpar sig både fristående och som moduler i produktionsliner.

Sköljkapacitet 500-1000 liter i minuten. Effektiv rengöring av oljekanaler, hål och kylmantlar.

Programmerbar roteringsriktning och hastighet efter behov.

Helt inkapslad design för eliminering av ångor i arbetsområdet. Slutet system för processvätskorna.
Komponenterna torkas med hetluft och vakuum.

Referenser

 

TRW Automotive, Aston-Martin, JCB, Delphi Diesel Systems, IMI Norgren, Black & Decker, Pirelli Cables, SPS Technologies, Arvin Meritor och Unipart.