Processbeskrivning

MX C Impregneringsanläggning

Impregnering av porer i gjutgods med en tvåkomponents akrylplast i ett slutet system.
Tvättjänst i toppmatad Caskad tvättmaskin med ett alkaliskt tvättmedel med 3% lösning.
Detaljerna okulärbesiktigas och packas i korgar med plastmellanlägg
för bästa fixering som skyddar bearbetade ytor mot slagmärken.

1. Korgen sänks ned i förtvättmodul 75°C. Roterande förtvättcykel 12 min.
2. Korgen sänks ned i autoklaven. Torrvakuumcykel 10 min. Våtvakuum 2 min.
3. Korgen sänks ned i sköljmodul. Sköljcykel 12 min.
4. Korgen sänks ned i härdmodul 96°C. Härdcykel tot. 12 min.

Korgen transporteras till en packstation och okulärbesiktigas en 2:a gång.
Därefter återpackas godset och sänds tillbaka till kund.

Bildbekrivning av grundprincip
(vänster till höger)

♦ Autoklav, vakuumimpregnering
♦ Avrinningsstation
♦ Sköljstation med återvinningsanläggning
♦ Härdstation

“På bilden saknas förtvätt“